ZKDH 160-900 - 2 Pages

Add to MyDirectIndustry favorites
ZKDH 160-900

Catalog excerpts

Zakfady Mechaniczne Glimag S.A. SUWNICE I DZWIGI / Zestawy kotowe CRANES AND LIFTS / Wheel sets Zestawy kotowe ZKDH 160-900 ZKDH 160-900 Wheel sets Zestawy kotowe ZKDH 160-900 Zestawy kotowe serii ZKDH o srednicach kotod 160 do 900 mm, napedzane i nienapedzane, z obrzezami i bezobrzezy natozyskach barytkowych. Zestawy kotowe napedzane przewidziane sq gtownie do zabudowy nap^du w postaci motoreduktora z watem drqzonym, montowanym bezposrednio na czopie wat typu H, zestawu kotowego, przy pomocy pierscienia zaciskowego. Mozliwa jest zabudowa motoreduktora lub sprz^gta na czopie walu innego typu (z wpustem wg DIN 6885 lub wielowypustem wg DIN 5480). Zestaw kotowy ZKDH sklada si$ z kola jezdnego osadzonego na wale (nap^dzany) lub na osi (nienap^dzany) utozyskowanego w dwoch oprawach walcowych na tozyskach barytkowych. Oprawy tozyskowe zabudowane sq w konstrukcji urzqdzania w sposob nie obciqzajqcy potqczenia srubowego mocujqcego zestaw kotowy, sitami pionowymi jak i poziomymi dziatajqcymi na kotojezdne. Kota jezdne wzakresiesrednicod 160 do 900 mm wykonanesqzodkuwekzmateriatu 42CrMo4V, a dla zakresu srednic od 160 do 450 mm wykonuje si$ rowniez z zeliwa sferoidalnego obrabianego cieplnie w gatunku EN GJS-600-3. Kota kute z obrzezami majq bieznie i obrzeza hartowane powierzchniowo, tozyska posiadajq podwojne uszczelnienie chroniqce przed zanieczyszczeniami, w postaci spr^zystych tarcz z brqzu i i dodatkowo z pierscieni uszczelniajqcych typu V. Wat wyjsciowy zestawu kotowego nap^dzanego uszczelniony jest pierscieniemdopromieniowegouszczelniania watow. ZKDH 160-900 Wheel sets ZKDH wheels are made of forged steel, on spherical roller bearings, in versions with flanges and without flanges, characterized by high durability, which is achieved through the induction hardening of the surface in the hardness rangeof50-60HRC. A wide range ofwheel sizes - from 160mm to 900mm -allows to find the right solution according to the needs and requirements of the customer. ZKDH sets intended for installing a drive in the form of motoreducer with a hollow shaft and an output shaft of the wheel set mounted on the output shaft with a clamping ring. ZKDH wheel sets with forged steel wheels on spherical roller bearings with flanges and without flanges, size 160-900 are mainly used in crane devices.

 Open the catalog to page 1

Zaktady Mechaniczne Glimag S.A. SUWNICE I DZWIGI / Zestawy kotowe CRANES AND LIFTS / Wheel sets

 Open the catalog to page 2

All Zakłady Mechaniczne GLIMAG S.A. catalogs and technical brochures