Vacon Multimaster PFC Brochure - 2 Pages

Add to MyDirectIndustry favorites
Vacon Multimaster PFC Brochure

Catalog excerpts

multimaster pfc for redundant pump control Monisäätö-PFC-sovellus on kehitetty 2 – 3 pumppu-, puhallin- ja kompressorikäytön ohjaamiseen. Perinteisesti pumppuautomatiikka on toteutettu yhdellä taajuusmuuttajalla, ja lisäpumppujen kytkemiseen on tarvittu erillinen kontaktorikojeisto. Vaconin monisääMultimaster PFC, Vacon’s new-generation PFC applicatitö-PFC-sovellus tekee erillisestä kontaktorikojeistosta on, has been developed for simultaneous control of up to 3 tarpeettoman, sillä kaikkiin moottoreihin on liitetty pumps, fans or compressors. In conventional pump installaoma Vacon-taajuusmuuttaja, jotka kommunikoivat kestions, the pumps are controlled by a single frequency conkenään sisäisen väylän avulla. Tällöin saavutetaan verter, and a separate contactor unit is required to connect täysin varmennettu ohjausjärjestelmä. additional pumps to the system. Vacon’s Multimaster PFC application makes separate contactors obsolete as each moKun kulutus kasvaa, ensimmäinen taajuusmuuttaja tor is individually connected to a Vacon frequency converter, toimii säätäjänä ja säätää moottorin nopeutta tarpeen and they communicate with each other via an internal bus. In mukaan. Kun maksimituotto on saavutettu, mutta lisäthis way, the control system is fully redundant. kapasiteetille on tarvetta, ensimmäinen taajuusmuuttaja lukkiutuu maksimituottoasteelle ja lähettää toiselle As the consumption grows, drive No 1 runs as a master drive taajuusmuuttajalle käskyn toimia säätävänä taajuusand controls the motor speed according to the current need. muuttajana. Toinen, ja tämän jälkeen kolmas, taajuusWhen the maximum flow rate has been reached but more camuuttaja aloittavat säätävinä taajuusmuuttajina nollapacity is needed, drive No 1 locks itself to the maximum flow tuotosta ensimmäisen taajuusmuuttajan tapaan. rate and the master functions are transferred to drive No 2. Kun kulutus pienenee, ensimmäinen ja toinen taaDrive No 2 and, subsequently, drive No 3 starts controlling juusmuuttaja toimivatthe same manner as drive No 1. from their zero flow rate in maksimituotolla. Kun kulutus on pienentynyt niin paljon, että kolmas taajuusmuuttaja on saavuttanut nollatuottorajan, No 1 and 2 run at As the consumption decreases, drivesse pysähtyy ja lähet-the tää toiselle drive No 3 controls the flow. When the conmaximum flow andtaajuusmuuttajalle käskyn aloittaa säätäminen. Sama toistuu the toinen taajuusmuuttaja reachsumption has decreased to kun level where drive No 3 on saavuttanut nollatuottorajan. Kun viimeinen taajuuses its zero flow, it stops and transfers the master functions to muuttaja on saavuttanut nollatuottorajan, se pysähtyy automaattisesti ja siirtyy lepotilaan. Tämän jälkeen se valvoo oloarvoa ja käynnistyy automaattisesti tarpeen mukaan. reached its zero flow. When the last frequency converter has Edut reached its zero flow, it stops automatically and transfers into — Pehmeä käynnistys, ei rasita sähköverkkoa eikä sleep mode, continuing to supervise the actual value for automekaniikkaa matic restart if necessary. — Putkistohäviöt ovat kompensoitavissa — Varmennettu käyttö takaa prosessin säätömahdolBenefits lisuuden, vaikka yksi järjestelmän komponenteista • Smooth starts, protecting the grid and the mechanics vioittuisi • Loss of pressure in the system can be compensated — Automaattinen vuorottelu on mahdollinen missä • Fully redundant system enables control over the process tahansa säädön vaiheessa, verkostoon ei synny even though one of the drives is damaged paineiskuja • Auto-change function is possible in any phase of control, — PID-säätö, joka on myös ohitettavissa (pinnansäätö no pressure shocks in the network ominaisuus) • PID control which can also be bypassed (level control) — Helppo asennus ja commissioning • Easy installation and käyttöönotto — Nimellistuotoltaan erisuuruisten pumppujen vuorot• Auto-change function is possible for pumps with different telukäyttö on nominal flows mahdollinen — Lepotoiminta ja (auto-change) timers • Sleep function andtuntilaskurit — Sisäinen lähtöpaineen control • Internal output pressure valvonta — Kompressoreiden compressors (for (riittävän • Possibility to controlohjausmahdollisuussuffient lubrication) voitelun takaamiseksi) • IP54 enclosure class enables installation, for example in — Tiivis kotelointiluokka (IP54) mahdollistaa taajuus pumping stations without extra protection muuttajan asentamisen esimerkiksi prosessitilaan • belongs to the Water Solutions Application Package ilman erillistä kotelointia. (ASFIG100) drive No 2. The same procedure recurs when drive No 2 has

 Open the catalog to page 1

Vacon Partner Subject to changes without notice. L3 Control voltage supply Start/stop constant speed Start inhibit Fault reset Start/stop constant speed JUMPERS SETUP Start inhibit Fault reset Control value supply Start/stop control Control voltage supply JUMPERS SETUP Control voltage supply Start/stop control to each other, insulated from GND to eac other, insulated from GND

 Open the catalog to page 2

All VACON catalogs and technical brochures

  1. VACON 100

    12 Pages

Archived catalogs

  1. Vacon NXS

    12 Pages

  2. Vacon NXL

    4 Pages