video corpo

Scantool Brochure
178Pages

{{requestButtons}}

Catalog excerpts

Scantool Brochure - 2

Indholdsfortegnelse Table of contents Inhalt Side Seite Page Informationen zur Scantool Group Scantool Group information Scantool Group information Scanslib vådslibere Scantool whetstone grinder Wet stone grinders/sharpeners Hobby bænkslibe- og polermaskiner Hobby- Doppelschleif- und Poliermaschinen Hobby grinding and polishing machines Hobby grinding and polishingmachines Professionelle bænk- og polerslibemaskiner Professionelle Doppelschleif- und Poliermaschinen Professional double-ended bench grinders Professional grinding and polishing machines Kombi bånd- og rondelslibemaskiner...

Open the catalog to page 2
Scantool Brochure - 3

Claus Nielsen byder Dem velkommen Claus Nielsen heißt Sie willkommen. Claus Nielsen welcomes you DK Velkommen i Scantool Group’ s verden Jeg vil hermed fortælle lidt om virksomhedens profil. Mange brugere af vores maskiner kender kun firmanavnet, der står på maskinen, men ved ikke, at de bruger et produkt fra Europas største og mest erfarne slibemaskinefabrik. Vi er rent faktisk de første med udvikling og serieproduktion af de moderne vådslibere og industribåndslibere. Vores erfaringer og knowhow på slibe- og polérområdet går langt tilbage i tiden. Således har nogle af vores...

Open the catalog to page 3
Scantool Brochure - 4

Besøg vores show room i Brovst. Her viser vi et stort udvalg af vores maskiner. Besuchen Sie unsere Show Room in Brovst. Hier sehen Sie ein grosser Auswahl unseren Maschinen. Visit our show room in Brovst. Here we show a wide range of our products. GB Mein Vater, der unsere Firma gründete, arbeitete ab 1961 in der Werkzeugmaschinenbranche. 18 Jahre war er bei dem damals größten Motorenwerk Thrige Titan tätig. Rationalisierungen und andere Umstände führten dazu, dass die Abteilung, in der er arbeitete, geschlossen wurde. Ihm wurde jedoch angeboten, weiterhin bei Thrige Titan zu arbeiten. Er...

Open the catalog to page 4
Scantool Brochure - 5

Jens-Martin Nielsen Grundlægger af Scantool i 1980 Gründer von Scantool im Jahr 1980 Founder of Scantool in 1980 Ingrid Nielsen Bestyrelsesformand Gesellschaftsvorstand Chairman of the board Scantool Group - Facts og tal Scantool Group er en produktions- og handelsgruppe, bestående af: Scantool Group er gruppens produktions- og lagerselskab, grundlagt i 1987. Det fremstiller den største del af de produkter, som sælges af gruppens handelsselskaber. Derudover producerer selskabet et antal Private Label maskiner til større kunder i udlandet. Arboga A/S er et handelsselskab, købt i 1990 fra det...

Open the catalog to page 5
Scantool Brochure - 6

I disse bygninger startede Scantool sin virksomhed i 1980, som også er stifteren Jens-Martin Nielsen’s fødehjem. In diesen Gebäuden wurde Scantool anfang 1980 gegründet. Dieser Ort ist zugleich geburtsstätte von Jens-Martin Nielsen Scantool’s Gründer. In these buildings Scantool started their business in 1980 which also is the place where the founder Jens-Martin Nielsen is born. Scantool Group - Fakten und Zahlen Die Scantool Group ist eine Produktions- und Vertriebsgruppe, die sich aus folgenden Aktiengesellschaften zusammensetzt: Scantool Group ist die Produktions- und Lagergesellschaft...

Open the catalog to page 6
Scantool Brochure - 7

The Factory in Brovst Denmark Scantool Group facts and figures The Scantool Group is a group of production and sales companies consisting of: Scantool Group was established in 1987 and is the production and warehouse company of the group. Scantool Group produce the majority of the products which are sold by the sales companies in the group. All products are also stored and handled by Scantool Group. Arboga A/S is a sales company bought in 1990 from the Swedish company Arboga Maskiner AB. Arboga markets a range of high quality grinding and polishing machines of Danish manufacture and is...

Open the catalog to page 7
Scantool Brochure - 8

Dette mærke er en garanti for, at maskinen er bygget efter retningslinier der er lovbefalet af EU Kommisionen. Alle Scantool maskiner er CE godkendte og bærer dette mærke. Dieses Zeichen ist eine Garantie dafür, dass die Maschine gemäß den gesetzlichen Richtlinien der EU-Kommission gebaut ist. Alle Scantool-Maschinen sind CE-zertifiziert und tragen dieses Zeichen. This mark is your guarantee that your machine has been built according to the statutory guidelines of the EU commission. All Scantool machines are CE marked and carry this ma

Open the catalog to page 8
Scantool Brochure - 9

Scanslib Slibning uden slibeerfaring - altid med et skapt resultat Schleifen ohne dass Erfahrung erforderlich wäre - und stets mit einem scharfen Ergebniss Grind without any grinding experience - and always produce a sharp result DK Det har altid været lidt af en kunst at bruge en vådsliber og opnå et hæderlig sliberesultat. Det slår Scanslib en streg over nu. Scanslib har udviklet en skabelon og et antal slibeaggregater - der ved korrekt anvendelse - gør det muligt at opnå et professionelt sliberesultat, selvom man aldrig har prøvet at slibe en kniv eller et andet skærende værktøj før....

Open the catalog to page 9
Scantool Brochure - 10

Reversibel Vor-/Rücklauf Reversible Til denne sliber følger en skabelon til bl.a. slibning af knive og sakse (se også side 9). Et stort antal slibeaggregater til slibning af andre skærende værktøjer tilbydes som ekstra udstyr - se side 13. Dieser Schleifer wird mit einer Schablone, u.a. zum Schleifen von Messern oder Scheren geliefert (siehe auch Seite 9). Eine große Anzahl Schleifaggregate zum Schleifen anderer Schneidwerkzeuge sind optional erhältlich - siehe Seite 13. comes with a special wetstone and a grinding angle guide for grinding knives, scissors, plane blades etc. Many different...

Open the catalog to page 10
Scantool Brochure - 11

Reversibel Vor-/Rücklauf Reversible Til denne sliber følger en skabelon til bl.a. slibning af knive og sakse (se Scanslib 150). Et stort antal slibeaggregater til slibning af andre skærende værktøjer tilbydes som ekstra tilbehør - se side 13. Dieser Schleifer wird mit einer Schablone u.a. zum Schleifen von Messern oder Scheren geliefert (siehe Scanslib 150). Eine große Anzahl Schleifaggregate zum Schleifen anderer Schneidwerkzeuge sind optional erhältlich siehe Seite 13. comes with a special wetstone and a grinding angle guide for grinding knives, scissors, plane blades etc. Many different...

Open the catalog to page 11

All Scantool Group catalogs and technical brochures

Archived catalogs

  1. Wet grinders

    1 Pages