REXEL BLINDS MACHINES CATALOGUE 2016
18Pages

{{requestButtons}}

Catalog excerpts

REXEL BLINDS MACHINES CATALOGUE 2016 - 1

Ill, Radziwoja 11; 61-057 Poznari, POLAND

Open the catalog to page 1
REXEL BLINDS MACHINES CATALOGUE 2016 - 2

Firma REXEL od 35 lat utrzymuje niezachwiana pozycj? na rynku producentow maszyn. Zajmujemy si? wylwarzaniem specjalistycznych urzadzeri przeznaczo- nych dla zakladow pfodukcyjnych mebli tapicerowanych, odziezy i rolet wewn?trznych; wykonujemy roznego rodzaju urza,dzenia krojcze przeznaczone dla branzy mebli lapicerowanych, odziezy i kazdego pioducenta wymagajawgo pewnego i precyzyjnego ci?cia roznych Nasze urzadzenia dzialaja. w 47 krajach na calym Swiecie; zdobylismy zaufanie naszych klientow produkuja,c urzajdzenia trwaie, bezpieane i konkurencyjne cenowo. Oziekl zaawansovvane)...

Open the catalog to page 2
REXEL BLINDS MACHINES CATALOGUE 2016 - 3

■ Wymienna glowica tnaca. co umozliwia decie w zaleznosci od potrzeb nozem ulrradzwiekowyrn lub klasycznym nozem taraowym. larwe i inluicyjne sterowanie praq urzadzenta dzieki zastosowanlu panelu dotykowego (z mozliwoscis wyboru jezyka menu - polski, anqielski, - Czesoowozautomatvzowanyproces ciecia. I Pneumatyczny, obustronny docisk cieteqo material (w standardzie z mozliwoscia. opuszczania i podnoszema listwy dociskowej za pomoca. wytacznika linkowego wzdruz calej dtugosci stotu). Przesuw noza dopasowany do szerokosci cietego malerialu. dzieki czujnikowi braku tkaniny. Duzy, pods'wietlany...

Open the catalog to page 3
REXEL BLINDS MACHINES CATALOGUE 2016 - 4

Stot do ci^cia rolet US-2 Cechy charakterystyczne: Wyposazony w porautomatyczny system wspomagania podawania tkaniny: obrolowe waly podajaw ulatwiaja, rozwijanie i zwijanie ciezkich belek z malerialem. Sterowanie walami odbywa sie przy pomocy pedalow lub pilota bezprzewodowego. Predkosc obrotowa, waldw mozna ustawk na ektanie dotykowym. W wersji standardowej wzdluz slolu zoslaly zamontowa- ne: reczny system do centrowania waldw podaja,cych oraz linka do sterowania listwa. dociskow^. Wymienna glowica tnaa, co umozliwia cietie w zaleznosci od potrzeb nozem ultradzwiekowym lub klasycznym nozem...

Open the catalog to page 4
REXEL BLINDS MACHINES CATALOGUE 2016 - 5

don ftnn pesKM pynoHHbix OcHOBHbie xapaKiepi'iCTHKii: ■ PacupcwHwii flWKoewii HOIK, pewyumii B menu. ■ How pewer B ABC cropoHu Bnepefl«man (6e3 xonoaoro «s»j. ■ flnasHan peryniipoBna ooopora BpaweHHS HO»a H flBHweHHa ■ CroneujHHua no upasM jamumeHa araoMHHtiesbiM ywwoM, OKpailjeHHbIM nopOUIKOBblM MCTOaOiV. ■ flHeBMaTimecKaa oflHoaopoHHsn npuwuMHax nnaHKa (B OHUMH c otCTeMOii ynpaBneKHn npviJKWMHOH roiaHKoit, 6naroflapn HiBKHeMy rpocy, ynaHOBJieHHOMy eaorib Bcero aona). ■ bonbuioti 3KpaH c noflcseTKOii (uiHptma 290 MM) pacnonoweHHMii Me«ay jiMHuevi pe3a H yopoiiaBOM no/iami TKSHH. ■ TOMHC«...

Open the catalog to page 5
REXEL BLINDS MACHINES CATALOGUE 2016 - 6

Stotdo ci^cia rolet UK-1 MAX Cechy charakterystyczne: Noz tarczowy o sprawdzonej konstrukcji suwnicowej ' Proste sterowanie praca. noza za pomoq panelu Mozliwosc prowadzenia ciecia w obie sirony (eliminacja przebiegu jalowego). Blaty robocze wykohczone katownikami aluminiowymi malowanymi proszkowo. Pneumatyczna jednostronna listwa dociskowa z czujnikiem krancowym uniemozliwiaj^cym prace noza przy podniesionej listwie. ■ Sterowanie ruchem lislwy za pomoq reanej dzwigni, duzy, podswietlany ekran (szer. 300 mm) pomiedzy linia, ciecia i walkami podajacymi tkanine lub za linia ciecia. Dokladny...

Open the catalog to page 6
REXEL BLINDS MACHINES CATALOGUE 2016 - 7

Stotdo ci^cia rolet Ccchy charakterystyane: u Klasyczny ndz tarczowy o sprawdzonej konstrukcji. Proste sterowanie praq noza za pomoq panelu r Automatyany cykl ciecia i powrotu noza. I Blaly robocze wykohczone kajownikami aluminiowymi. i Manualna listwa dociskowa z aujnikiem kraricowym uniemozliwiaja,cym prace noza przy podniesionej listwie. I Prosty manualny suwak do ustawiania dlugosci cietej tkaniny (z mozliwoscia, regulacji kate i kasowania luzow). " Manualna rozwijarka materialu. Stabilna konstrukcja wykonana ze stalowych profili zamknietych malowanych proszkowo. I Mozliwosc dokladnego...

Open the catalog to page 7
REXEL BLINDS MACHINES CATALOGUE 2016 - 8

Szerokosc ciecia: Szerokosc blatu: Dlugosc blatu czesd odkfadczej Catkowila szerokosc urzadzenia: Catkowita dtugosil urzadzenia: Wysokosc blatu stohi: Obroty ostrza: Srednica ostrza: Listwa doclskowa: Ekran podswietlany: Regulacja szybkosci Ptynna regulacja obrotow Cutting width: Maximale Schnittbreite: Reany system do centrowania walow podajajcych: Linka do sterowania listwa. Polautomatyany system wspomagania podawania Semi-automatic fabric feed system: rionyaBTOMaTimecKaa CKaeMa Semi-automatisches System fiir OcHOBHbie xapaKiepMCTHKM: l KnacvmecKHM. npoBepeHHwii BpeneHeM pyiHOi I flpouecc...

Open the catalog to page 8
REXEL BLINDS MACHINES CATALOGUE 2016 - 9

Winda kontrolna elektryczna Cechy charakterystyczne: ■ Sprawna i latwa kontrola nawoju Ikaniny. ■ Ruchoma karetka pozwalaj^ca dopasowaC szerokoic do rozmiaru rotety. ■ Lekka i wyttzymala konstrukcja z anodowanego ■ Rdzne lypy uchwylow do roletek. ■ Nietypowe wymiary wind produkujemy na zamowienie. Roller blinds inspection ■ Stepless height adjustment (the operator controls the hoisting with pedals). ■ The device allows for easy and efficient way of controlling blinds quality. ■ A movable cart mounted on a horizontal profile allows for an adjustment of width blinds. ■ A light and durable...

Open the catalog to page 9
REXEL BLINDS MACHINES CATALOGUE 2016 - 10

Winda kontrolna Cechy charakterystyane: i Solidna konslrukcja ze stali i aluminium anodowanego ze specjalnymi uchwylami do zamontowania do sciany I Rozne typy uchwytdw w komplecie: do rolet wewne trz- nych oraz zewnecznych, do obudowy, do prowadnic (uchwyty na dolnej belce poziomej). i Falownik zapewnia lagodny start i zatrzymanie si?. i Mozliwosd regulacji predkosci podnoszenia i opuszaania Inspection hoist i Machine frame is made of steel and anodized aluminium profiles. The hoist can be affixed to the wall or the ceiling. I Height controllable with pedals. i Different type of holders are...

Open the catalog to page 10
REXEL BLINDS MACHINES CATALOGUE 2016 - 11

DANE TECHNIQUE TECHNISCHE OATEN: Motor power: Tubes diameter MoiilHOCTb MOTOpa OcHOBHbie XapaKTepMCTMKH: ■ flpooan H sijufeKTHBHan CHaeMa BciaBKM Tpy6w, Mowei 6wib ycraHOBTCHa Ha OAMH H3 CTOHOB REXEL win JlerKan n npoMHan KOHcrpyKUHH us aHoflttposaHHoro : HHTyiiTHBHoe ynpaB/ieHwe. Charakteristische Eigenschaften: Schnelle und einfache Befestigung sowie Herausnahme des Rollos nach dem Aufwickeln, die Aufwickelmaschine kann am REXEL-Tisch Oder einem beliebigen anderen Tisch befeitigt werden. : 1 Fliefiende Einstellung der Umdrehungen. : Passt ideal zum GroBteil der Stangen. (I Intutitive...

Open the catalog to page 11

All REXEL catalogs and technical brochures