OEM opBox ver 2.3 OEM USB Ultrasonic device with integrated 2-channel pulser&receiver
6Pages

{{requestButtons}}

Catalog excerpts

OEM opBox ver 2.3 OEM USB Ultrasonic device with integrated 2-channel pulser&receiver - 1

Przedsi^biorstwo Badawczo-Produkcyjne OPTEL Sp. z o.o. ul. Jerzego Kowalskiego 5 PL-52-428 Wroclaw tel.: +48 (071) 329 68 53 fax.: +48 (071) 329 68 52 e-mail: optel@optel.pl _http://www.optel.pl OEM opBox ver 2.3 OEM USB Ultrasonic device with integrated 2-channel pulser&receiver P&P OPTB. Sp. i o.o. u\. tercego Kowalslbeqo 5 l 52 - A2B Wroclaw, Poland Vaar ol Production-. \ 2021 UWnaomc \a*V\nfl daV\ca w\\b 2-cbinna\ pulaar and racawat Sampling Irepuancy. up lo \QQWV\i PulsaMoltaqa'. max. ASM Powar Supply. SM V\aUSB 2.Q Valid for hardware version: 2.3.90 Document version: 1v3 Last changes: 2021-07-06

Open the catalog to page 1
OEM opBox ver 2.3 OEM USB Ultrasonic device with integrated 2-channel pulser&receiver - 2

SpecificationElectrical specification

Open the catalog to page 2
OEM opBox ver 2.3 OEM USB Ultrasonic device with integrated 2-channel pulser&receiver - 3

Ultrasonic channels: LEMO connector: front view: Type Description HV/RF PE2: HV pulse output, RF signal input Driver: USB 5V, max 100mA Ser. res. installed (R55): 220ohm Driver: USB 5V, max 100mA Ser. res. installed (R55): 220ohm PE1: HV pulse output, RF signal input

Open the catalog to page 3
OEM opBox ver 2.3 OEM USB Ultrasonic device with integrated 2-channel pulser&receiver - 5

www.optel.eu Mechanical specification □ooooo oooooooo oooooooo oooooooo oooooooo

Open the catalog to page 5
OEM opBox ver 2.3 OEM USB Ultrasonic device with integrated 2-channel pulser&receiver - 6

Internal LEDs locations on Digital board: PWR LED (red): blinking - powered down or power failure (INITIAL/SLEEP mode); solid on - powered up, ready for measurements (READY mode). RUN LED (yellow): ON when acquisition is in progress and/or there is a data available in the FIFO; OFF otherwise. Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000124439. NIP: PL8981047033 REGON: 008375538. Wysokość kapitału zakładowego 364.500 PLN (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset

Open the catalog to page 6

All PBP Optel sp. z o.o. catalogs and technical brochures

  1. OPCARD 2.0

    2 Pages

  2. OPGUD

    6 Pages