HR Narrow Aisle Systems - 8 Pages

Add to MyDirectIndustry favorites
HR Narrow Aisle Systems

Catalog excerpts

Dar Koridor Depo Raf Sistemleri HR Narrow Aisle Systems Система Узкого Корридора Yüksek irtifa raf sistemi olarak yüksek depolarda dar alan forkliftlerinin kullanımıyla minimum alanda maksimum depolamayı amaçlayan sistemdir. It’s a system targeting maximum storage in minimum area with the use of narrow aisle forklifts in high warehouses as a high rack system. Система высокого складирования используется при узких корридорах и высоких складских стеллажах, при помоши форклифта делается максимальная загрузка и выгрузка в минимальном пространстве.

 Open the catalog to page 2

Dar Koridor Depo Raf Sistemleri

 Open the catalog to page 3

HR Narrow Aisle Systems Система Узкого Корридора İstifleme cihazının koridor çalışma aralığı diğer sistemlere göre daha az olduğundan, paletli depo alanı kapasitesi daha fazladır. Ürünlere ulaşmada operatör istifleme cihazı ile birlikte yukarı hareket ederek ürünü almaktadır. As the free-space between the racking systems is limited compared to other systems, pallet warehouse area is much more. The operator moves up with the crane to access the products. Так как корридоры в этих складах узкие более абширное пространство используется для складирования. При складирование кабина опратора...

 Open the catalog to page 4

Dar Koridor Depo Raf Sistemleri Gelişen teknolojiler yardımıyla ve daha yüksek seviyede yükleme/boşaltma hacmi yaratabilmek için istifleme cihazları yüksek hızlarda kullanılmaktadır.. Bu nedenle, makinenin koridor boyunca yapacağı hareketinin düzgün olabilmesi için, zeminde kılavuz rayları bulunur. In order to create a larger volume of loading/unloading with the help of developing technologies, stacker cranes are used at high speeds. Hence there are guide rails on the ground in order for the crane to move through the aisle properly. С развитием технологий ускоряется время загрузки и...

 Open the catalog to page 5

HR Narrow Aisle Systems Система Узкого Корридора 1- Servis rafı / Servise shelf 2- Klavuz rayı / Guide rail 3- Dikey taşıyıcı ayak / Vertical carrier frame 4- Yatay taşıyıcı travers / Horizontal carrier beam 5- Dar koridor istifleme aracı / Narrow aisle forklift

 Open the catalog to page 6

Dar Koridor Depo Raf Sistemleri

 Open the catalog to page 7

HR Narrow Aisle Systems Система Узкого Корридора Sistemdeki koridorların mümkün olduğunca uzun olması verimliliği artırmaktadır. İstifleme cihazı için bazı projelerde zeminde manyetik bantlar da tercih edilebilir. Özel çözümlerde 16 metre yüksekliğe kadar depolama imkanı bulunmaktadır. The fact that the aisles are as long as possible increases the efficiency. In some projects magnetic bands on the ground may also be preferred for the stacker. Storing up to height of 16 meters is possible in tailor made solutions. Для более эффективного использования длина корридора должна быть как можно...

 Open the catalog to page 8

All UCGE DRS Automated Storage and Warehouse Systems catalogs and technical brochures

  1. AS/RS Box

    8 Pages

  2. Order Picking

    4 Pages

  3. AS/RS Pallet

    10 Pages