• Products
 • Catalogues
 • Projects
 • News & Trends
 • Exhibitions

Drive-In (FILO) Drive Through (FIFO) - 6 Pages

 1. P. 1

 2. P. 2

 3. P. 3

 4. P. 4

 5. P. 5

 6. P. 6

Catalogue excerpts

İçine Girilebilir Depo Raf Sistemleri Drive-In (FILO) Drive Through (FIFO) Система Складирования с Прохождением во внутрь Aynı ebat ve içerikteki ürünlerin arka arkaya kanal içinde blok olarak istifleme sistemidir. Ürünler, ilk giren son çıkar (FİLO) ve/veya ilk giren ilk çıkar (FİFO) sistemine göre planlanabilir. It’s a stacking system in which products of the same size and content are placed in the canals one after another. The products can move in line with first in last out (FILO) or first in first out (FIFO) principles. Система складирования товаров одного вида в палетах с одинаковыми размерами....

 Open the catalogue to page 2

İçine Girilebilir Depo Raf Sistemleri Ürün sirkülasyonu düşük, çeşitliliğin az olduğu işletmelerde tercih edilir. Depolama alanının yaklaşık yüzde 85’lik bölümü kullanılabilen, verimli bir depolama örneğidir. It’s preferred in warehouses in which product circulation is low and product range is low. It’s an example of an efficient warehouse system in which 85% of the storage area can be used. При этой системе примерное использование складского пространства 85%.

 Open the catalogue to page 3

Drive-In (FILO) Drive Through (FIFO) Система Складирования с Прохождением во внутрь

 Open the catalogue to page 4

İçine Girilebilir Depo Raf Sistemleri 10 Üniteler arasında boşluk bırakılmadığı için tek bir yükleme bölgesi sayesinde, alan kullanımı maksimum seviyededir. Deprem bölgelerinde, high-rack ayak kesitlerinin çok dikkatli seçilmesi önem arz eder. Area use is at maximum level since there is no space between the units and there is only one loading area. It is important to choose high-rack frame sections in earthquake zones. Из за тесного вида загрузки и выгрузки грузов с одной точки, использование площади максимальная. В сейсмически активных регионах важно подбирать правильный вид стоек.

 Open the catalogue to page 5

Drive-In (FILO) Drive Through (FIFO) Система Складирования с Прохождением во внутрь 1- Dikey taşıyıcı ayak / Vertical carrier frame 2- Koridor üstü bağlantı traversi / Aisle top connector beam 3- Palet rayı / Pallet rail 4- Palet rayı taşıyıcı konsolu / Pallet rail bracket 5- Sırt sırta ara bağlantı / Back to back tie bar 6- Üst bağlantı dikmesi / Top coonection upright 7- Koridor üstü çapraz / Aisle top cross bar 8- Deprem modülü / Earquake module 9- Klıavuz rayı / Guide rail 10- Arka çapraz/ Back cross bar

 Open the catalogue to page 6

All UCGE DRS Automated Storage and Warehouse Systems catalogues and technical brochures

 1. AS/RS Box

  8 Pages

  En
 2. Order Picking

  4 Pages

  En
 3. Conveyor Systems

  4 Pages

  En
 4. AS/RS Pallet

  10 Pages

  En