SP 0 - 6 Pages

Elektrický servopohon jednootáèkový \Electric part-turn actuator\

SP 0

Štandardné vybavenie:

Standard equipment:

" Napájacie napätie 230 V AC
" Svorkovnicové pripojenie
" 2 polohové spínaèe
" Mechanické pripojenie prírubové ISO 5211
" Stupeò krytia IP 54

" Voltage 230 V AC
" Terminal board connection
" 2 position switches
" Mechanical connection - flange ISO 5211
" Protection code IP 54

Špecifikaèná tabu¾ka \Specification table\ SP 0
280. x

Objednávací kód \Order code\

Vyhotovenie
\Version\

Klimatická odolnos
\Climate resistance\

Okolitá teplota
\Ambient temperature\

10)

štandard \standard\

tropické \tropics\

IP 54

Max. za ažovací moment
\Max. load torque\
4 Nm
8 Nm
16 Nm
25 Nm
32 Nm
12 Nm
25 Nm
32 Nm
40 Nm
40 Nm
25 Nm

0
L
3
A

IP 67

Z216
34)

x

x

Q

Elektromotor
\Electric motor\

20 s/90°
40 s/90°
80 s/90°
120 s/90°
160 s/90°
15 s/90°
30 s/90°
60 s/90°
100 s/90°
130 s/90°
20 s/90° 22)

30)

/

Schéma zapojenia
\Wiring diagram\

Z19, Z40

Doba prestavenia
\Operating time\

30)

x

6

230 V AC
220 V AC
24 V AC
24 V DC 22)

(7 Nm)
(15 Nm)

x

2

Napájacie napätie
\Voltage\

33)

x

1

IP 67

-25°C ÷ +55°C

Na svorkovnicu
\To terminal board\

x

0

IP 67

-25°C ÷ +55°C

Elektrické pripojenie
\Electric connection\

x

Krytie
\Enclosure\

-25°C ÷ +55°C

štandard - C4 \standard - C4\

-

0
1
2
3
4
6
7
8
9
5
Q

1W

2.75 W

1.92 W

Pracovný uhol
\Operating angle\

Bez dorazov \ Without stop ends\

90°
120°
160°
0°£ 270° (£220°)

S pevnými dorazmi \With stop ends\

90°
120°
Zapojenie
\Connection\

Vysielaè polohy
\Transmitter\

B
C
D
Z
F
G

40) 41)

Výstup
\Output\

Schéma zapojenia
\Wiring diagram\
-

Bez vysielaèa \Without transmitter\

-

-

Odporový
\Potentiometer\

Jednoduchý
\Single\

1x100 W
1x2000 W
4 - 20 mA
0 - 20 mA
4 - 20 mA
0 - 5 mA
4 - 20 mA
0 - 20 mA
4 - 20 mA
0 - 5 mA

2-vodiè \2-wire\
Bez zdroja \ Passive \
Elektronický - prúdový
\Electronic position
transmitter\

3-vodiè \3-wire\
2-vodiè \2-wire\

So zdrojom \ Active \

59)

3-vodiè \3-wire\

Z22
Z23
Z257
Z269
Z260

A
B
F
S
T
V
Y
Q
U
W
Z

Pokraèovanie na ïalšej strane
\Next page\

14

®

SP 0
 1. P. 1

 2. P. 2

  Elektrický servopohon jednootáèkový \Electric part-turn actuator\SP 0280. xObjednávací kód \Order code\F04F03F04F03F04F03F04F03ABxxxStojan...
 3. P. 3

  SP 0Elektrický servopohon jednootáèkový \Electric part-turn actuator\Schémy zapojenia \Wiring diagrams\ SP 0Elektrické pripojenie:2na...
 4. P. 4

  Elektrický servopohon jednootáèkový \Electric part-turn actuator\SP 0Rozmerové náèrty \Dimensional drawings\ SP 03xM16x1.5*)...
 5. P. 5

  SP 0Elektrický servopohon jednootáèkový \Electric part-turn actuator\OTVO\OPE RENÉNED\RENÉZATVO ED\\CLOSMechanické pripojenie...
 6. P. 6

  Elektrický servopohon jednootáèkový \Electric part-turn actuator\SP 0P - 1219*MIN. 190MIN. 160*) Platí pre ES s elektronickým...
Text version

All REGADA catalogues and technical brochures

 1. modular valve

  1 Pages

  En
 2. SP mini

  4 Pages

  En
 3. SO 2

  8 Pages

  En
 4. SP 2 Ex

  6 Pages

  En
 5. SO 2 Ex

  8 Pages

  En
 6. ST 0

  7 Pages

  En
 7. ST 1 Ex

  6 Pages

  En
 8. Actuators

  2 Pages

  En

Archived catalogues