Catalogue - 848 Pages

 1. P. 1

 2. P. 2

 3. P. 3

 4. P. 4

 5. P. 5

 6. P. 6

 7. P. 7

 8. P. 8

 9. P. 9

 10. P. 10

 11. P. 20

 12. P. 30

 13. P. 40

 14. P. 50

 15. P. 60

 16. P. 70

 17. P. 80

 18. P. 90

 19. P. 100

 20. P. 200

 21. P. 300

 22. P. 400

 23. P. 500

 24. P. 600

 25. P. 700

 26. P. 800

Catalogue excerpts

Genel Bilgiler General Information Sayfa Page Seite Type Designations Redüktör Sipariúi Gearbox Ordering Geri Dönüú Kilitli Redüktörlerde Dönme Yönü Direction of rotation of the gearbox with a backstop Calculation Torque - Power Servis Faktörü Service Factor Redüktör Yükleme Karakteristikleri Load Caracteristics of Gearbox Radyal Yükler Over Loads Kontrol - BakÕm Control - Maintenance Kontrolle - Pflege Lubricant Table Schimere Tabelle Montaj PozisyonlarÕ ve Ya÷ MiktarlarÕ Mounting Positions and Oil Quantities Bauformen und Ölmengen Tabellen Monoblock Stirnradgetriebemotoren ( øRAM … ) Monoblok Helisel Diúlili Motorlu Redüktörler ( øRAM... ) Monoblock Helical Geared Motors ( øRAM … ) Performance Tables Ölçü SayfalarÕ Dimension Sheets Monoblock Stirnradgetriebe ( øRAPM … ) ( IEC ) Monoblok Helisel Diúlili Redüktörler ( øRAPM … ) ( IEC ) Ölçü SayfalarÕ Monoblok Helisel Diúlili Redüktörler ( øRA … ) Monoblock Helical Gear Units ( øRAPM … ) ( IEC ) Dimension Sheets Monoblock Helical Gear Units ( øRA … ) Performance Tables Ölçü SayfalarÕ Dimension Sheets Monoblock Stirnradgetriebe ( øRAP … ) ( IEC ) Monoblok Helisel Diúlili Redüktörler ( ø

 Open the catalogue to page 1

Helisel Diúlili Redüktörler ( øRO … ) Helical Gear Units ( øRO … ) Sayfa Page Seite 307 Performance Tables Ölçü SayfalarÕ Dimension Sheets Paralel Milli Motorlu Redüktörler ( YPM … ) Parallel Shaft Geared Motors ( YPM … ) Performance Tables Ölçü SayfalarÕ Dimension Sheets Paralel Milli Redüktörler ( YPPM … ) ( IEC ) Ölçü SayfalarÕ Parallel Shaft Gear Units ( YPPM … ) ( IEC ) Dimension Sheets Flashgetriebe ( YPPM … ) ( IEC ) Maßblätter Flashgetriebe ( YP … ) Paralel Milli Redüktörler ( YP … ) Parallel Shaft Gear Units ( YP … ) Performance Tables Ölçü SayfalarÕ Dimension Sheets Paralel Milli Redüktörler...

 Open the catalogue to page 2

Helisel Diúlili Redüktörler ( A - 2A - 3A - 4A … ) Helical Gear Units ( A - 2A - 3A - 4A … ) Sayfa Page Seite 625 Performance Tables Ölçü SayfalarÕ Dimension Sheets Helisel Diúlili Extruder Tipi Redüktörler ( 2AE - 3AE ... ) Ölçü SayfalarÕ Sonsuz VidalÕ Motorlu Redüktörler ( øRSAM … ) Helical Gear Units, Extruder Type ( 2AE - 3AE … ) Dimension Sheets Worm Geared Motors ( øRSAM … ) Extruder Stirnradgetriebe ( 2AE - 3AE … ) Maßblätter Schneckengetriebemotoren ( øRSAM … ) Performance Tables Ölçü SayfalarÕ Dimension Sheets Sonsuz VidalÕ Redüktörler ( øRSA … ) Worm Gear Units ( øRSA … ) Schneckengetriebe...

 Open the catalogue to page 3

Genel Bilgiler General Information Einführung Tip TanÕmlarÕ Type Designations AyaklÕ, Helisel Diúlili Motorlu Redüktör Helical Geared Motors, Foot Mounted Stirnradgetriebemotoren, Fußausführung AyaklÕ, FlanúlÕ, Helisel Diúlili Motorlu Redüktör Helical Geared Motors, Foot and Flange Mounted Stirnradgetriebemotoren, Fußaus und Flanschausführung FlanúlÕ, Helisel Diúlili Motorlu Redüktör Helical Geared Motors, Flange Mounted Stirnradgetriebemotoren, Flanschausführung Bo÷azlÕ, Helisel Diúlili Motorlu Redüktör Helical Geared Motors, with Agitator Stirnradgetriebemotoren, Rührwerksausführung AyaklÕ,...

 Open the catalogue to page 4

Genel Bilgiler General Information Einführung Tip TanÕmlarÕ YPM … YPFM … YPM … - … YPFM … - … øRKM … øRKFM … øRKM … - … øRKFM … - … Type Designations Paralel Milli, Helisel Diúlili Motorlu Redüktör Paralel Milli,FlanúlÕ Helisel Diúlili Motorlu Redüktör Paralel Milli, Helisel Diúlili, Çift Gövdeli Motorlu Redüktör Paralel Milli,FlanúlÕ Helisel Diúlili, Çift Gövdeli Motorlu Redüktör Parallel Shaft Helical Geared Motors Parallel Shaft Helical Geared Motors, with Flange Double Parallel Shaft Helical Geared Motors Double Parallel Shaft Helical Geared Motors, with Flange Flachgetriebemotoren, Flanschausführung...

 Open the catalogue to page 5

Genel Bilgiler General Information Einführung Tip TanÕmlarÕ Type Designations A÷Õr Hizmet Tipi, Helisel Diúlili Motorsuz Redüktör Horizontal Type Helical Geared Units A÷Õr Hizmet Extruder Tip, Helisel Diúlili Motorsuz Redüktör Horizontal Type Helical Geared Units, Extruder Type AyaklÕ, Sonsuz VidalÕ Motorlu Redüktör Worm Geared Motors, Foot Mounted Schneckengetriebemotoren, Fußausführung FlanúlÕ, Sonsuz VidalÕ Motorlu Redüktör Worm Geared Motors, Flange Mounted Schneckengetriebemotoren, Flanschausführung AyaklÕ, Sonsuz VidalÕ Motorsuz Redüktör Worm Geared Units, Foot Mounted Schneckengetriebe,...

 Open the catalogue to page 6

Genel Bilgiler General Information EinfuhrungReduktor Sipari§i    Gearbox Ordering    GetriebeEinladungiRAM 123 iR 63 / 80 M 4a i1    _ii_^_i I—— Kutup Sayisi / Pole Number / Polzahl -— Govde Uzunlugu / Motor Lenght / Gehauselange -► Motor Tipi / Motor Type / Motor typ -— 2. Reduktor / 2. Gearbox / 2. Getriebe -— 1. Reduktor / 1. Gearbox / 1. Getriebe -► Reduktor Tipi / Gearbox Type / Getriebe Typ S : Kisa M: Orta L : Uzun S : Short M: Medium L : Long Eksen Yiiksekligi ( mm ) Axis Height (mm ) Achshohe in mm Motor / Motor / Motoren 1. Rediiktor / 1. Gearbox / 1. Getriebe ... AM : Ayakli, Motorlu...

 Open the catalogue to page 7

Geri Dönüú Kilitli Redüktörlerde Dönme Yönü Direction of rotation of the gearbox with a backstop Getriebe mit Rücklaufsperre BazÕ uygulamalarda redüktör kullanÕcÕlarÕ redüktör durdu÷unda sistemin a÷ÕrlÕkla beraber geri kaymasÕnÕ istemez. Bu gibi durumlarda redüktörlerde kilitli rulman uygulamasÕ yapÕlÕr. Buna göre aúa÷Õda verilen tiplere göre dönüú yönü belirtilmelidir. Ccw : Saat Yönünün Tersi In certain applications when the machinery stops, the operator would not like the gearbox to slip and loose its adjustment. Under these circumstances, the gearbox would be equipped with a locked ball bearing....

 Open the catalogue to page 8

Encoder / Cebri Fan / Mekanik Kilit Opsiyonlan Encoder / External Fan / Backstop Options Drehgeber / Frendlufter / Rucklaufsperre Optionen

 Open the catalogue to page 9

Genel Bilgiler General Information Einführung Redüktörlerin ÇÕkÕú Momentleri ve MakinayÕ ÇalÕútÕrmak için Gerekli Güç HesabÕ Calculation of Gearbox Output Torque and Required Power to Operate Machine Genel olarak redüktör kataloglarÕndaki çÕkÕú milindeki momentler tablo halinde verilir. Redüktör çÕkÕú milindeki moment aúa÷Õdaki gibi hesaplanabilir: Output torques of gearbox are generally given as table in the catalogues. Torqueof gearbox outputshaft should be calculated as follows: M2= Döndürme Momenti (Nm) N = Motor Gücü (kW) Ș = Redüktör Verimi n2 = Redüktör ÇÕkÕú Devri M2= Output Torque (Nm)...

 Open the catalogue to page 10

All I-MAK REDUKTOR catalogues and technical brochures

 1. CATALOGUE

  818 Pages

  En
 2. IR series

  263 Pages

  En