• Products
 • Catalogues
 • Projects
 • News & Trends
 • Exhibitions

Catalogue - 18 Pages

 1. P. 1

 2. P. 2

 3. P. 3

 4. P. 4

 5. P. 5

 6. P. 6

 7. P. 7

 8. P. 8

 9. P. 9

 10. P. 10

Catalogue excerpts

SU VE HAVANIN DAHiCE UYUMU Smart Harmony of Air & Water

 Open the catalogue to page 2

HAKKIMIZDA - ABOUT US Al , 2010 yilinda Bursa'da kurulan GiF PLASTIK SAN. Tic. VE LTD. §Ti. firmasinm markasi olarak 2015 yilinda faaliyete gegmi§tir. Atik su aritma sektorunde faaliyet gostermek uzere kurulan §irket, bu alanda ki tecrubeli ekibi ile kisa zamanda kalitesini duyurmaya ba§lami§tir. Al , diinyanm birgok ulkesindeki ihtiyaca cevap verebilecek potansiyele sahip, dinamik bir markadir. Uretimden, sati§ sonrasina varana dek, MU§TERi MEMNUNiYETiNi oncelik edinen firmanm en biiyuk ilkesi; GUVENiLiR bir marka olmaktir. Bu ilke ile, kalici ili§kiler kurmayi ba§aran firmanm, teknolojik altyapi...

 Open the catalogue to page 4

Difuzorler Diffusers Baglanti Ekipmanlan Connection Equipments Born ve Boru Ek Pargalari Pipes & Pipe Fittings

 Open the catalogue to page 5

“Difuzor projelerinizde, ihtiyacmiz olan her§eyi sizlere sunmaktayiz.” “We will present you complete Need in your diffuser project”

 Open the catalogue to page 6

Yuksek Oksijenlendirme Verimi High Oxygenation Efficiency Uriin Kodu Product Code

 Open the catalogue to page 7

Strong Body Reinforced Glass Fiber MEMBRAN TEST SONUgLARI / Membrane Test Results Malzeme Testleri KOSGEB Tarafmdan Yapilmiftir/ Materia/ Tests made by KOSGEB Performans Testleri Gebze Teknik Oniversitesi Tarafmdan Yapilmijtir / Performance Tests Made by Gebze Technical University

 Open the catalogue to page 8

Yuksek Oksijenlendirme Verimi High Oxygenation Efficiency Uriin Kodu Product Code

 Open the catalogue to page 9

Malzeme Testleri KOSGEB Tarafindan Yapilmi§tir / Materiaf Tests made by KOSGEB ° Perfomnans Testleri Gebze Teknik Universitesi Tarafindan Yapilmi§tir / Performance Tests Mode by Gebze Technical University

 Open the catalogue to page 10

Yuksek Oksijenlendirme Verimi High Oxygenation Efficiency Uriin Kodu Product Code MEMBRAN TEST S0NUQLARI / Membrane Test Results Malzeme Testleri KOSGEB TaraFmdan Yapilmi^tir / Material Tests made by KOS6EB PerFormans Testleri Gebze Teknik Universitesi TaraFmdan Yapilmi§tir / Performance Tests Made by Gebze Technical University

 Open the catalogue to page 11

YedekParqalar Spare Parts

 Open the catalogue to page 12

Gromet, Priz Kolye ve Nipel Grommet, PP Saddles and Nipple

 Open the catalogue to page 13

Ayarlanabilir ve Z Destek Ayaklari, Tirnakli Kaplin Adjustable Clamps and Z Support-Bripper Coupling DestekAyaklar & Kelepqeler Pipe Supports & Couplings

 Open the catalogue to page 14

Alanmda tecrubeli kadromuzla difUzor hatlarmizi projelendiriyor ve gerekli malzeme adedini belirliyoruz. DifUzor hatti igin gerekli PVC veya Polietilen boru ve ek pargalarmi da firmamizin garantisi ile sunuyoruz. Our experienced staff in the field design the Project of your diffuser grids and define the necessary materials.The required PVC or PE Pipes and fittings for your Diffuser Grid will be offered under guarantee of our Company.

 Open the catalogue to page 15

Belgelerimiz Certificates

 Open the catalogue to page 16